Anagrams in Corsican language

Here are some anagrams in Corsican language:

 • Corscia è Corsica
 • Marta è Matra
 • accanitu è uccitana
 • acciliratu, ricciulata è riciculata
 • accirtà è traccià
 • accirtatu, catarticu è tracciatu
 • adriatica è cadariati
 • anacrunisimu è cunsumariani
 • aprarà è pararà
 • arba è bara
 • attaccu è tuccata
 • aumintà è umanità
 • armunizà è rumanizà
 • basatu è sabatu
 • battariu è urbitata
 • calculatu è cullucata
 • cadastrali è riscaldata
 • camaratu è racamatu
 • ciandarmu è ricumanda
 • candidatu è incuddata
 • chjinà è nichjà
 • dicimà è midicà
 • fascià è fiascà
 • qualificativa è qualificavati
 • marchjariani è richjamarani
 • participativa è participavati
 • lavarà è valarà
 • cunsidarà è sicundarà
 • cuntrà è truncà
 • carrià è criarà
 • carità è citarà
 • ilarità è rialità
 • limità è milità
 • neru è renu
 • rinvià è vinarà
 • rinviarà, rivinarà è vinirarà
 • muralità, mutilarà è ultimarà
 • pisà è spià
 • pricisà è ripiscà
 • pristà è stirpà
 • ramintà è tarminà
 • ricciulà è riciculà
 • sacramentu è stancaremu
 • staccariu è sucratica
 • svià è visà
 • pristarà, stirparà è straripà
Posted in blog | Tagged , , | Leave a comment

Texts in Gallurese language

For those willing to read some texts in gallurese language (‘gaddhuresu‘), a sister-language from Corsican:

There is also some poetry:

 

Posted in blog | Tagged , , , | Leave a comment

The complicated translation of French ‘de’

Translating properly French ‘de’ is much complicated, since there are many different grammatical cases. To cite but a few of them:

 • ‘de’ as a noun complement: ‘la fille de Jean, le chapeau de la mariée’ (Jean’s daughter, the bride’s hat) = a figliola di Ghjuvanni, u cappeddu di a spusata: ‘de’ = di
 • ‘de’ from ‘du’ = ‘de le’, as a partitive article: ‘je veux du vin’ (I want wine) = vogliu u vinu
 • ‘de’ from ‘des’ = ‘de les’, as a partitive article: ‘je veux des cerises’ (I want cherries) = vogliu i chjarasgi: ‘de’ = <void>
 • ‘de’ as a preposition: venir de , partir de, descendre de (to come from, to leave from, to go down from) = vena da, parta da, falà da: ‘de’ = da
 • ‘de’ within ‘ capable de ‘ = à: il est capable de partir (he is able to leave, he may leave) = hè capaci à parta: ‘de’ = à

To sum up: ‘de’ is much versatile. Depending on its grammatical nature, French ‘de’ may be translated into di, da, <nothing>, à. But the sitution is probably much complex than that, since some other cases should be missing here.

Posted in blog | Tagged | Comments Off on The complicated translation of French ‘de’

French to Corsican open test – june 25, 2018

Open test: 1 – 6/104 = 94,23%.

6 errors: vocabulary (2), disambiguation (2), ‘de’ (partitive article, 1) + ‘ixe’ unknown (is it erroneous?  since it would be better written ‘IXe’ or ‘IXème’).

Posted in blog | Leave a comment

Big question

Now the big question is this: how hard is it to transform a single pair MT (rule-based) system into a multiple pairs ecosystem? To put it in its simplest form: how hard is it to turn a MT system related to a given pair A-B into an ecosystem with, say, 26 languages A, B, …, Z and the corrresponding full set A-B, A-C, A-D, …  B-C, B-D, …, X-Z, Y-Z of pairs.

It relies on the two following questions:

The current list of pairs of Okchakko translator is the following:

 • French-Corsican (cismuntincu)
 • French-Corsican (sartinese)
 • French-Corsican (taravese)
 • French-Italian

 

Posted in blog | Tagged | Leave a comment

Synonym transitivity

The problem of dictionary coherence is notably related to synonym transitivity: are synonyms transitive one with another? Usually, the response is negative. But isn’t this established wisdow questionable? Don’t we need to distinguish between:

 • quasi-synonyms which are untransitive
 • true synonyms, which are transitive: for example, the verb ‘finir’ in French (to end) translates indifferently into compie or finisce in Corsican ; in the same way, ‘demander’ (to ask) translates indifferently into dumandà or chere in Corsican ; ‘envoyer’ (to send), third, translates either into mandà or into invià: these are true synonyms, which are cross-language transitive

This casts lights on the fact that our notion of synonymy is cross-languages: if words A and B of a given language L1 are synonyms, and if a word C of another language L2 is synonym with A, then C is also synonym with B.

Posted in blog | Tagged , | Leave a comment

Open test: june 7, 2018

Open test performed on june 7, 2018: 1 – (5/110) = 95,45%. Remaining errors are:

 • vocabulary: ‘pur-sang’
 • partitive article: ‘des étalons importés’
 • translation of preposition ‘par’: ‘par l’ajout’
 • translation of preposition ‘de’: ‘du milieu’
 • semantic disambiguation error: ‘du milieu’ should translate into da a mità
Posted in blog | Tagged | Leave a comment

How hard is language reversal pair making within rule-based translation?

Language pair reversal: Rule-based translation is currently disregarded, in particular for the reason that it needs a lot of work and expertise. But is that reason well-grounded? Now focussing on a given language pair, we can formulate this question more accurately as follows: from a given pair language1/language2 translator, how much work is necessary to get a working translator language2/language1? To say it otherwise: aren’t there some techniques to speed up this process?

Posted in blog | Comments Off on How hard is language reversal pair making within rule-based translation?